“มิกิ” ฐิติรัชต์ สนธิเกียรติ ศิษย์เก่าคณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

“ยามที่ตำรวจถูกโจมตีอย่างหนักในปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจไม่น้อย มิกิอยากให้ตำรวจทุกนายพิสูจน์ตัวเองด้วยการดำรงตนอยู่บนความยุติธรรม เที่ยงตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รังแกประชาชน สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ทำให้เห็นว่า ชาวบ้านเห็นตำรวจแล้วรู้สึกอุ่นใจ ไม่ต้องมาหวาดระแวง มิกิเอาใจช่วยค่ะ”