“บี”ปิณฑรา แสนปัญญา สาวนักเรียนนอกสถาบัน Computer Systems Institute ESL Academy Boston USA

“ตำรวจถือเป็นอาชีพที่ต้องเสยสละเพื่อส่วนรวมดูแลความสงบเรียบร้อยรักษากฎหมายของบ้านเมือง ส่วนตัวบีมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย ไม่เคยมองในแง่ลบถึงแม้ปัจจุบันโลกโซเชียลมีเดียจะชอบเผยแพร่คลิปวิดีโอภาพลักษณ์ตำรวจบางนายทำพฤติกรรมไม่น่าเชื่อถือในบางมุม ก็ต้องยอมรับว่า มีส่วนทำให้ตำรวจถูกมองในแงลบไปทั้งองค์กร บีขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถนะคะ อย่าหวั่นไหวต่อคำพูดและสถานการณ์ที่อาจบั่นทอนขวัญกำลังใจ  ขอชื่นชมตำรวจไทย บีเชื่อว่า เก่งไม่แพ้ตำรวจชาติไหนในโลกแน่นอน”