โอปอ” ญาดา พิพัฒน์วุฒิธร นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม สาขาการแปรรูปทางดิจิตัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ตำรวจในอุดมคติของหนู ต้องเป็นตำรวจที่เคารพต่อหน้าที่ คอยช่วยเหลือประชาชนจากใจอย่างแท้จริง ไม่เลือกปฏิบัติ ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง  ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ไม่เอาเปรียบประชาชนค่ะ เพราะเมื่อประชาชนเดือดร้อน คนที่ประชาชนนึกถึงเป็นคนแรกคือ ตำรวจ ดังนั้นตำรวจจึงควรเป็นที่พึ่งที่ดีของประชาชน แม้ในปัจจุบันภาพลักษณ์ของตำรวจจะไม่ดีนัก แต่จากประสบการณ์แล้วในชีวิตจริง หนูยังได้เห็นและพบเจอกับตำรวจดีๆที่มีความยุติธรรม เที่ยงตรงต่อการปฏิบัติงาน ทำให้สึกอุ่นใจมาก ๆเลยค่ะ หนูเชื่อว่า ทุกอาชีพมีทั้งคนดีและคนไม่ดี แต่หนูอยากให้ตำรวจทุกคนพิสูจน์ตัวเองให้ประชาชนได้เห็นนะคะว่า บนโลกใบนี้ยังมีตำรวจดี ๆ พร้อมที่จะเคียงข้างประชาชนค่ะ”