“บ๋อมแบ๋ม” วธิดา พรมโคตรค้า  บัณฑิตสาวครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาชีพตำรวจอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชน เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ มีความรับผิดชอบสูงไม่แพ้อาชีพอื่น ๆ  บ๋อมแบ๋มมองว่า ความสงบสุขของบ้านเมืองตำรวจเป็นแรงกำลังสำคัญที่ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนรักษาความสงบสุขให้อยู่ตลอดไป  ถึงกระนั้นก็ตาม ตำรวจที่ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังมหาศาลและหนักหนา ควรมีเวลาพักผ่อน มีเวลาให้กับครอบครัวบ้าง  ขอบคุณที่คุณตำรวจทำหน้าที่พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคม เมื่อทุกอาชีพมีเกียรติและศักดิ์ศรี อาชีพตำรวจก็เช่นกัน