กิ๊กศุภลักษณ์ แม้นเหมือน รองชนะเลิศอันดับ 2 ดาวคณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ตำรวจในอุดมคติของกิ๊ก สิ่งสำคัญที่สุด คือ อย่าละทิ้งอุดมการณ์เดิมก่อนจะเข้ามาเป็นตำรวจ เมื่อได้มาเป็นตำรวจแล้ว ขอให้ตั้งใจทำงานในสิ่งที่ตั้งไว้  ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่าง  ที่พร้อมเข้ามาในชีวิต เพื่ออุทิศและเสียสละในการดูแลประชาชน สมบทบาทผู้พิทักษ์สันติราษฎร์