เจนเจนจิรา ศิริวิวัฒน์นานนท์  สาวสวยนักธุรกิจเจ้าของลาคาซ่า เฟอร์นิเจอร์ ถนนป๊อปปูล่า เมืองทองธานี

ตำรวจในอุดมคติของเจน อยากให้เป็นคนของประชาชน คอยช่วยเหลือชาวบ้าน ดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง เป็นผู้ให้ที่ดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นตัวอย่างให้สังคมในด้านบวกเสมอ ไม่ทำสิ่งผิดกฎหมาย ให้ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เป็นตำรวจที่ดีที่ประชาชนรักและศรัทธาค่ะ