กบนันท์นลิน สงวนสุข ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 

ตำรวจในอุดมคติของกบหรือคะ ถ้าพูดถึงตำรวจต้องนึกถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน ความเชื่อมั่นในการใช้กฎหมาย ต้องโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เหล่านี้ คือ การสร้างศรัทธาในการปฏิบัติงานของตำรวจในสายตาของประชาชน แม้อาจมีตำรวจบางกลุ่มที่นอกลู่นอกทางรีดไถประชาชน กบอยากให้ปรับปรุงพฤติกรรม พัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจส่วนใหญ่ดีกว่าค่ะ