เอิร์นสุกฤตตา อินทะเสน นักเรียนมัธยมโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ตำรวจในอุดมคติของเอิร์นต้องมีความสามารถ ฉลาด รอบคอบ มีสติในการทำงาน มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี มีความรับผิดชอบในการทำงาน บางครั้งที่เอิร์นเห็นตำรวจบางพื้นที่มีความรับผิดชอบในการทำงานน้อย แต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะ ตำรวจดีก็มีเยอะ  อยากให้ตำรวจนึกถึงความถูกต้องเป็นหลัก อยากให้ดูแลประชาชนให้ทั่วถึงมากกว่านี้ แต่เอิร์นเข้าใจนะคะว่า ตำรวจงานเยอะ ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจทุกคนค่ะ