“ตำรวจในอุดมคติของแป้ง อยากให้มีความซื้อตรงแบบตรงไปตรงมา”

แป้งกัญญาพัชร เตชะ ศิษย์เก่าโรงเรียนสยามบริบาลศาสตร์ สาขาวิชาการดูแลเด็ก ผู้สูงวัยและผู้ป่วย

ตำรวจในอุดมคติของแป้ง อยากให้มีความซื้อตรงแบบตรงไปตรงมา มีพื้นฐานของความดี และมีคุณธรรม รักประชาชนอย่างแท้จริง ใช้ตำแหน่งหน้าที่อย่างยุติธรรม เพื่อไม่ให้เสื่อมเสียเกียรติยศของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

RELATED ARTICLES