“อยากเห็นตำรวจทุกคนสุภาพ ซื่อสัตย์ ให้เกียรติประชาชน”

มีนนี่ อิศราวดี วงษ์สิงห์  นางแบบอิสระ

ตำรวจในอุดมคติของมีนนี่หรือคะ อยากเห็นตำรวจทุกคนสุภาพ ซื่อสัตย์ ให้เกียรติประชาชน เพราะปัจจุบันภาพพจน์ตำรวจส่วนน้อยเพียงเศษเสี้ยวชอบทำพฤติกรรมเสื่อมเสีย ข่มขู่ ก้าวร้าวกับชาวบ้าน ทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจส่วนใหญ่ในองค์กรกระทบเสียหายไปด้วย

RELATED ARTICLES