“ตำรวจในอุดมคติของเกมส์ อยากให้เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่”

เกมส์จิตรวดี ประกอบนา บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำรวจในอุดมคติของเกมส์ อยากให้เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดำรงหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นผู้มีวินัยในการปฏิบัติงาน และไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก หากทำได้แค่นี้รับรอง ตำรวจจะเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนอย่างแน่นอนค่ะ

RELATED ARTICLES