ด.ต.จิตอาสาแห่งติวเตอร์ทับหลี

 

ลงทำหน้าที่ทันทีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ด.ต.สนอง ยิ้มศรี ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง บ้านเดิมอยู่หมู่ 8
ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้รับคำสั่งจาก พ.ต.ท.พิทยา ธนาวุฒิ สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตามนโยบายของ พ.ต.อ.วชิรา ยาวไทยสงค์ ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทับหลี จังหวัดชุมพร ตัั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555

เจ้าตัาลงชุมชนพบปะประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านเขตในพื้นที่
สร้างความสนิทสนมกับชาวบ้านเป็นพิเศษ ก่อนเล็งเห็นถึงความสำคัญเยาวชนวัยรุ่นที่ว่างงานได้ขับขี่รถแว้นและสร้างปัญหาต่างๆมากมายให้กับชุมชน ที่เป็นเช่นนี้ เพราะขาดการแนะแนวความรู้สร้างเสริมประสบการณ์การมีชีวิตให้มีอนาคตอันสดใส

ประกอบกับความสนิทชิดเชื้อในความเป็นกันเอง ทำให้มีผู้ปกครองหลายๆท่านเข้ามาปรึกษาหารือและได้ปรารภว่าลูกชายที่ยังเป็นเยาวชนเพิ่งจบมัธยมปีที่ 6 ยังว่างงานอยู่และไม่มีเงินมากพอที่จะสามารถส่งให้ลูกๆเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีได้  ถ้าจะให้ลูกชายสอบเข้ารับราชการตำรวจบ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด

เมื่อมีหลายๆท่านกล่าวเช่นนี้ ด.ต.สนอง เกิดความเห็นใจเข้าใจความรู้สึก ก่อนรับอาสาว่าจะช่วยสอนแนะแนวทางการสอบข้อเขียนและภาคพละให้ กระทั่งมีผู้ปกครองนำลูกชายเข้ามาฝากที่หน่วยบริการตำรวจทับหลี เริ่มสอนติวเตอร์ให้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตั้งแต่ปี 2555 เป็นรุ่นแรก มีเยาวชนเข้ามาให้ช่วยสอนติวเตอร์ให้  7 นาย สามารถผ่านข้อเขียนและสอบผ่านทุกขั้นตอนสามารถเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจได้จำนวน 2 นาย คือ ส.ต.อ.เจษฎา จีนบันทึก
ปัจจุบันรับราชการตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรสวี จังหวัดชุมพร และ ส.ต.อ.ชัชวาลย์ อินทรบำรุง ปัจจุบันรับราชการที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 417

เขาเปิดติวเข้ม วิชากฎหมายเบื้องต้น วิชาสังคม/จริยธรรม/อาเซียน วิชาภาษาไทย และเสริมวิชาคณิตศาสตร์บางเรื่องเป็นที่มาของเคล็ดลับความสำเร็จบนเส้นทางเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หลายคน

หลังจากรุ่นที่ 1 ได้ผ่านไปแล้ว มีผู้ปกครองในถิ่นแถวใกล้เคียงนำบุตรหลานมาฝากขอให้ดาบตำรวจจิตอาสาช่วยสอนช่วยติวเตอร์ให้จนถึงปัจจุบัน รุ่นที่ 12 มีเยาวชนเข้ามาเรียนติวเตอร์จำนวนประมาณ 150 นายและสามารถผ่านเข้ารับราชการตำรวจแล้ว 56 นาย กำลังศึกษาหลักสูตรนักสิบตำรวจ จำนวน 18 นาย รวม 74 นาย และรุ่นที่ 12 นี้ได้ติวเตอร์ส่งเข้าสอบข้อเขียนจำนวน 29 นาย ผ่านข้อเขียนจำนวน 25 นาย ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ติดเตอร์ ด.ต.สนองสอนให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

“ขอแค่ให้เป็นคนดี มีวินัย มีความมุ่งมั่นวิริยะ อุตสาหะอย่างจริงจังและตั้งใจก็สามารถเข้าเรียนติวเตอร์ที่ทับหลีติวเตอร์ได้ทันที” ดาบตำรวจทางหลวงว่า

สำหรับการเรียนการสอนของ ด.ต.สนอง ยิ้มศรี จะดำเนินการสอนด้วยตัวเองทุกวิชาในระยะแรก แต่ภายหลังประมาณปี 2562 เขาได้ประสานอาจารย์ภายนอกผู้ที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยติวเตอร์ในช่วงวันหยุดราชการและในช่วงเย็นถึงค่ำ จำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย อ.พิทธพนธ์ พิทักษ์ อ.สำราญ สนพิพัฒน์ อ.พีรพัช คงยืน อ.จันทา พิมพ์อักษร อ.เกวลิน บัวเขียว อ.ลักขณา พรหมพัตรฃ อ.พัชรา จั่นเพชร อ.เสาวนีย์ สุขารมย์ อ.ธันยาวรรธน์ เจริญสุข นรต.ณัชนน ซื่อตรง  อ.บี วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี อาจารย์ทุกท่านได้เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายค่าอาหาร และค่าอื่น ๆรวมถึงค่าจัดหารถยนต์ตู้นั่ง รถบัสโดยสารที่ใช้เดินทางไปสนามสอบข้อเขียนรวมตลอดถึงค่าที่พักได้มีผู้บังคับบัญชาของตำรวจทางหลวงและผู้นำชุมชนต่างๆ เช่น นายกองค์การบริหารสส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดถึงผู้ใจบุญ หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมใจกันสนับสนุนเงินสด ข้าวสารอาหารแห้ง/สด ให้กับเยาวชน“ทับหลีติวเตอร์”เสมอมา

ที่สำคัญก็คือรุ่นพี่ที่รับราชการแล้วรวมถึงผู้ปกครองของเยาวชนที่รับราชการแล้วได้ร่วมสนับสนุนเป็นหลักให้กับ“ทับหลีติวเตอร์”ด้วย

มีรุ่นพี่ที่รับราชการแล้วจำนวน 56 นาย ที่กำลังศึกษาหลักสูตรนายสิบตำรวจจำนวน 18 นาย และที่สอบผ่านข้อเขียนรุ่นปัจจุบันนี้ 25 นาย รวมทั้งสิ้น 99 นาย

RELATED ARTICLES