“แอน” อโนชา วิชัย นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ตำรวจก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปค่ะ มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไป สำหรับแอน คิดว่า ตำรวจที่ดีต้องไม่เลือกปฏิบัติ แต่ส่วนตัวคิดว่า คงแก้ยาก ไม่ใช่เฉพาะตำรวจอาชีพเดียว องค์กรอื่นของรัฐ และเอกชนก็เป็นค่ะ ปัญหาคือระบบอุปถัมภ์ที่ฝังอยู่ในสังคมทุกกลุ่ม ทางแก้ของทุกคนคือ ต้องพึ่งพาตัวเองให้มาก เมื่อพึ่งตัวเอง ไม่มีใครช่วย ก็ไม่ต้องมีบุญคุณกับใคร ผิดก็จับ ถูกก็ช่วย เดี๋ยวก็ดีขึ้นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้น รวมถึงตัวประชาชนเองด้วย ถ้าดูแลตัวเองดีแล้วคงไม่พลาด หรือก็พลาดน้อยในการที่จะตกเป็นเป้าคนร้ายง่าย ๆ เหมือนไม่ระวังตัวหรอกค่ะ สำหรับตำรวจในดวงใจของแอน ต้องยกให้ตำรวจจจราจรค่ะ เป็นตำรวจที่ถูกด่ามากที่สุด หน้าดำตากแดดมากที่สุด สุขภาพก็แย่ ถึงคิดว่า ตำรวจจราจรเป็นผู้เสียสละค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ”