“ชาช่า” จิรัชฌา ธนบดีวิวัฒน์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ปี 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

“ตำรวจในอุดมคติของชาช่าหรือคะ คงเหมือนตำรวจในดวงใจประชาชนส่วนใหญ่ที่อยากให้เป็น คือ ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น คอยช่วยเหลือประชาชนยามเดือดร้อน ไม่กดขี่ข่มเหงรังแกประชาชน อยากให้ตำรวจทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างที่ประชาชนคาดหวัง ที่สำคัญต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเที่ยงธรรม”