ที่ลานหน้าเมืองโบราณ สมุทรปราการ พ.ต.อ. วีระศักดิ์ ทองสาริ หัวหน้าสำนักงานผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานจัดงานโครงการ”ร่วมปั่น ปันน้ำใจ” พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธงชัย เสรีวัฒนา รอง ผู้บังคับการกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง พ.ต.ท.สืบสด สิงหเสนี รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจจราจร ตัวแทน ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาโครงการ และคุณนิวัฒน์ เทียนปั่น ผู้บริหารตลาดเคทีสามห่วง ทำพิธีเปิด “โครงการ ร่วมปั่น ปันน้ำใจ”พร้อมกับปล่อยขบวนจักรยานสายบุญสู่วัดพระบาทน้ำพุ

ทีมปั่นจักรยานสายบุญ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ทีมงานตลาดทีเคสามห่วง กลุ่มนักปั่นสะพานบุญ กลุ่มสะพานบุญบูรพาปากน้ำ กลุ่มจักรยานโบราณ กลุ่มจักรยานล้อโต เรือบกสะพานบุญเรือ OTOP เมืองโบราณและ นายอาลาดิน คงเรือง หนุ่มนักปั่นใจงาม ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ต่างๆเช่น บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา และเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

การจัดโครงการ ร่วมปั่นปันน้ำใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัย สมทบทุนปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วยและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ทีมงานผู้จัดงานมีความมุ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญเพื่อระดมทุนปรับปรุงอาคารสำหรับผู้ป่วยและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น มอบแก่วัดพระบาทน้ำพุ ให้ได้มากที่สุด เส้นทางเริ่มปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นที่เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการไปถึงปลายทางวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี