ที่ อาคารอัฒจันทร์สนามกีฬารักบี้ฟุตบอล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกีรยติมาเป็นประธานเปิดอาคาร” Chaijinda Locker Room 2″ รวมทั้งห้องออกกำลังกาย ” Klayklueng Fitness Room” และสนาม “Chaijinda Rugby Field”  โดยมี ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ   พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ชนสิษฏ์ วัฒนวรางกูร จเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ท.อาชวันต์ โชติกเสถียร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายหน่วยงานให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในนามชมรมศิษย์เก่านักกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวรายงานประวัติความเป็นมาเกิดจากดำริของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินตา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เคยป็นอดีตนักกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียนนายร้อยตำรวจและได้เคยใช้สนามแห่งนี้ในการฝึกซ้อมหล่อหลอมให้เป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอลที่มีคุณภาพจึงได้จัดให้มีการดำเนินการปรับปรุงสภาพสนามกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งนี้ เพื่อที่ใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ ที่ใช้เป็นห้องพักนักกีฬารักบี้  ฟุตบอล ห้องล็อกกอร์รูม ห้องรับรอง ปรัมพิธี อัฒจันทร์ที่ใช้ชมการแข่งขัน การปรับสภาพพื้นสนามแข่งขัน และห้องพิตเนสรูมเพื่อใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย  ตลอดถึงห้องน้ำบริการสำหรับนักเรียนที่มาทำการฝึกซ้อมกีฬายูโด เนื่องจากห้องน้ำอาคารยูโดไม่พียงพอ โดยมี พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมการก่อสร้างก่อสร้าง พ.ต.อ.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนันต์ ลำน้ำ ผู้กำกับการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นผู้ควบคุมและดูแลดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 จนกระทั่งแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร 2 ล้านบาท และงบประมาณในการปรับปรุงสนามอีก 2 ล้านบาท ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมสนับสนุนจำนวน 800,000 บาท ส่วนที่เหลือชมรมศิษย์เก่านักกีฬารักบี้ฟุตบอลโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ช่วยกันสนับสนุน เพื่อเป็นการพัฒนาทีมรักบี้ฟุตบอลสโมสรตำรวจและให้นักกีฬารักบี้ฟุตบอลได้ใช้สนามแห่งนี้ฝึกซ้อมอย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็น  “ขวัญและกำลังใจ” คือสิ่งที่ได้มอบให้กับนักรักบี้ฟุตบอลในทุกมิติ จึงทำให้เราประสบความสำเร็จ สโมสรรักบี้ฟุตบอลตำรวจได้แชมป์ระดับประเทศมากมาย และสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกด้วย

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ยังได้ชมการสาธิตการแตะลูกรักบี้ฟุตบอลจำนวน 5 ลูก แสดงถึง จำนวนปีที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563 พร้อมกับประทับลายเซ็นบนลูกฟุตบอลรักบี้เป็นระลึก หลังจากนั้นได้มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ  เปิดแพรคลุมป้าย และลงนามในแผ่นทองเป็นที่ระลึกของห้องพักนักกีฬา “Chaijinda Locker Room 2”  เยี่ยมชม ห้องพัก” Chaijinda Locker Room 2″ และห้องออกกำลังกาย ” Klayklueng Fitness Room”