พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เดินทางไปที่กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้างอาคารฝึกการโรยตัวและการต่อสู้ในระยะประชิด (CQB) หมู่บ้านฝึกจำลอง การปรับปรุงซ่อมแซมสนามยิงปืนสั้น และสนามยิงปืนระยะกลาง โดยการก่อสร้างอาคารและการซ่อมแซมสนามยิงปืน หน่วยได้รับงบประมาณจากสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (DEA) และหน่วยรบเฉพาะกิจร่วมภาคตะวันตก (Joint Interagency Task Force – west;JIATF – West) จำนวน 600,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง

นอกจากนี้ คุณกิ่งฟ้า ม่วงศิริ ภริยา พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านค่ายนเรศวร ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและนักเรียนนายสิบตำรวจ เสร็จแล้ว ในช่วงบ่าย พล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ เดินทางต่อไปยังกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 รับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการฝึกอาชีพให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม ที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เยาวชน และประชาชน ในและนอกเขตพื้นที่บริการที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เข้ามารับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถผสมผสานความรู้หลายด้ายเข้าด้วยกัน เช่น การเกษตรผสมผสาน การช่าง หัตถกรรม การรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว สามารถมีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอยู่ในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมั่นคง