โรงพักทรายทองวัฒนาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์อุบัติใหม่โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งกระทบเป็นวงกว้าง ระบาดลุกลามกลายเป็นวิกฤติของคนไทยทั้งประเทศ ไม่เว้นแม้อาชีพรับราชการตำรวจที่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว

พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ สมชัยมงคล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ที่ผ่านการอบรมสำเร็จหลักสูตรหลักประจำ จิตอาสา 904 รุ่นที่ 5/63 “เป็นเป้า เป็น แม่พิมพ์” ตัดสินใจริเริ่มทำกิจกรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความสมานสามัคคี ทำโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล “ เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ต่างๆ นำมาต่อยอดและถ่ายทอดในสถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา

หลังจากก่อนหน้าได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทรายทองวัฒนาเข้าอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (กรมราชทัณฑ์)” พื้นที่ตำบลถาวรวัฒนา เจ้าตัวถึงนำเอาความรู้มาออกแบบพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์ว่างเปล่าภายในสถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนาให้เป็นไปตามแบบ “โคก หนอง นา โมเดล ” ลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ จนเกิดผลเห็นเป็นรูปธรรม นำความร่มเย็นและความรักความสามัคคีของข้าราชการตำรวจ ครอบครัว รวมถึงคนในพื้นที่กลับมา

สืบสานศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา โมเดล” คืนความชุ่มชื้น ชื่นฉ่ำให้กับชีวิตประชาชน เกษตรกรได้อย่างดีเยี่ยมและงดงาม อีกทั้งยังทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อีกด้วย

RELATED ARTICLES