ครู ตชด.ปลูกผักเลี้ยงไก่นำผลิตให้ลูกศิษย์

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ “ครูตำรวจตระเวนชายแดน” ปลูกผัก เลี้ยงไก่ นำผลผลิตไปมอบช่วยเหลือลูกศิษย์และครอบครัว ในยามวิกฤติโควิดถึงบ้าน

เรื่องราวดี ๆ ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ยังมีให้สังคมได้รับรู้อย่างต่อเนื่องช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  เมื่อ ด.ต.สากล ธิอามาตย์ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มองว่า ภายหลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนัก ส่งผลให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน เพราะเกรงอันตรายกับการติดเชื้อของเด็กนักเรียน

คณะครูของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณจึงให้เด็กเรียนหนังสือที่บ้านเพื่อความปลอดภัย ส่วนอาหารและใบงาน ครูตำรวจตระเวนชายแดนจะนำไปส่งถึงบ้าน พร้อมนำวัตถุดิบจากโครงการอาหารกลางวันที่มีการปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ ไว้กินเอง มาปรับปรุงอาหารแล้วให้คุณครูขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนจากตามบ้านเด็ก

ขณะเดียวกัน การศึกษายุคโควิดระบาด ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ต้องปรับปรุงให้ทันยุคสมัยสถานการณ์ปัจจุบัน  โครงการอาหารกลางวัน เริ่มตั้งจาก พระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเป็นห่วงเด็กนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในช่วงของการระบาดของไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์อุบัติใหม่ตั้งแต่ครั้งแรก เด็กนักเรียนจะไม่มีการเรียนการสอนออนไลน์จะไม่สะดวก และได้พระราชทานถุงยังชีพถุงยังชีพเพื่อการศึกษา

ถุงพระราชทานจะประกอบไปด้วยมีของกินของใช้ข้าวสารอาหารแห้งบางส่วน แล้วยังมีสื่อการเรียน 60 พรรษา จัดทำขึ้นเป็นใบงานให้ครูเป็นคนนำใบงานไปแจกเด็กนักเรียน รวมถึงเก็บผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้ผู้ปกครองในช่วงวิกฤติที่เกิดขึ้น

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดทั้ง 15 แห่ง จะนำเอาข้าวสารอาหารแห้ง และรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ทางโรงเรียนยังสามารถผลิตได้อยู่นำไปแจกจ่ายให้เด็กทั้งหมดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี

RELATED ARTICLES