น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และรองประธานคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนราชสกุล “กฤดากร” ส่งมอบห้องประชุมกฤดากร ไว้ใช้ในราชการของกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล มี พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร จเรตำรวจ (สบ8) รับมอบ ทั้งนี้ น.ส.จิตภัสร์ระบุว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาลพระองค์แรก ต้นราชสกุลกฤดากร ทรงเป็นผู้ปรับปรุงและจัดระเบียบกิจการตำรวจกรมกองตระเวน ตามแบบอย่างของสิงคโปร์ หลังจากได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาส ต่อมาพัฒนามาเป็นกิจการตำรวจไทย กลายเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจที่จะปรับปรุงห้องประชุมของกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ถึงสนับสนุนงบประมาณ 3.5 ล้านบาท

ห้องประชุมดังกล่าว มี บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด ออกแบบและปรับปรุงก่อสร้าง ติดตั้งเก้าอี้ประชุม รวมทั้งเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งเครื่องเสียง ระบบแสง จอแอลอีดี ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เครื่องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ทำให้ข้าราชการตำรวจได้ใช้ห้องประชุมที่มีความทันสมัย พร้อมสำหรับการประชุมปกติและการประชุมออนไลน์ได้อย่างเต็มศักยภาพสามารถรับรองผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 40 ที่นั่ง ใช้ชื่อ ”ห้องประชุมกฤดากร” เพื่อเป็นเกียรติแก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาลพระองค์แรก ที่วางรากฐานตำรวจนครบาลมาถึงปัจจุบัน