รู้สึกชื่นชมความเป็นตำรวจของพ่อ

ายาทสาวนายตำรวจภูธรปากน้ำโพ

สารวัตรมิ้ม...หญิง ขนิษฐา ผู้มีสัตย์ สารวัตรฝ่ายสนับสนุน 5 กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ลูก ...พิทักษ์ ผู้มีสัตย์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าตัวเกิดอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ท่ามกลางความคิดวัยเด็กที่แทบไม่เคยมีความฝันว่า อยาคตอยากจะไปทำอาชีพอะไร แต่หลังเรียนจบได้สอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  มองแค่ว่า สามารถดูแลครอบครัวได้ เหมือนทำบุญโดยไม่ต้องวิ่งหาจากตรงไหน เนื่องจากได้ช่วยเหลือชีวิตคน

แม้คนในครอบครัวทั้งพ่อ ลุง อา ล้วนอยู่ในวงจรของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ แต่ตอนแรกไม่ได้อยากจะเจริญรอยตาม

ก่อนบรรจุตำแหน่งพยาบาล สบ 1 โรงพยาบาลตำรวจ ทำงานนาน 8 ปี อยากลองเปลี่ยนสายงาน ตัดสินใจเบนเข็มมาลงกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนทว่ายังดูแลรับผิดชอบในส่วนของงานพยาบาล สุขภาพผู้ช่วยที่ตัวเองมีพื้นฐานอยู่แล้ว

ประจำแผนกงานสุขภาพของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนทั่วไปทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กระทั่งขึ้นเป็นสารวัตรฝ่ายสนับสนุน 5 กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เธอยอมรับว่า อาชีพตำรวจทำงานไม่เป็นเวลา เงินเดือนน้อย แทบไม่มีวันหยุดราชการ ตอนแรกไม่อยากเป็น แต่พอสอนเสมอว่า ให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และต้องรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

สารวัตรมิ้มบอกด้วยว่า ส่วนตัวผูกพันกับพ่อ รู้สึกชื่นชมความเป็นตำรวจของพ่อที่เสียสละเวลาครอบครัวเพื่อส่วนรวม เพราะคนที่มีความสุขคงไม่มาหาตำรวจ เหมือนอาชีพหมอ พยาบาล ดังนั้นจำเป็นต้องช่วยเหลือปัดเป่าบรรเทาทุกข์ รับผิดชอบชีวิตของประชาชน

เช่นเดียวกับตัวมิ้ม เรื่องการงานต้องทำทุกวันให้ดีที่สุด รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่าให้ขาดตกบกพร่องเป็นอันขาดเธอว่า

RELATED ARTICLES