“สิ่งสำคัญในการเป็นตำรวจ คือ ต้องรักในอาชีพตัวเอง”

จ่าเอ๋...หญิง วลัยพรรณ  มณีวรรณ์ ผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สาวชาวเหนือจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย พ่อแม่ทำนา ทำให้ตัวเองต้องดิ้นรนสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็ก

หลังจากจบมัธยมศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ไปต่อสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ไปสมัครสอบตำรวจลงบรรจุตำแหน่งผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ 8 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุของแผนก

เธอใช้เวลาว่างเว้นจากราชการมุมานะเรียนต่อจนจบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก่อนย้ายมาประจำอยู่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

เหตุที่เลือกมาเป็นตำรวจส่วนหนึ่งเธอบอกว่า เท่ดี ประกอบกับอยากรับราชการอยู่แล้ว พอดีได้รู้จักพี่ที่เป็นตำรวจเลยตัดสินใจสมัครเข้ามา สิ่งสำคัญในการเป็นตำรวจ คือ ต้องรักในอาชีพตัวเอง ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย มุ่งมัน ทุ่มเท เสียสละ ดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยเจ้าตัวทิ้งท้าย

RELATED ARTICLES