จีจีไอ.กรุ๊ป จัดโครงการอุปสมบทหมู่ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน รุ่นที่ 1″ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษาบริษัทรักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ประธานจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ตามรอยพระบรมศาสดาสู่ดินแดนพุทธภูมิ แสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน 4 ตำบล รุ่นที่ 1 ณ วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อศึกษาพระธรรม ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา ได้นำคณะผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจากกลุ่มหิมาลัย กรุ๊ป ทั้งหมด 25 ท่านเข้าพิธีปลงผม ณ วัดอุทัยธาราม(บางกะปิ)มีพระครูอุทัยธรรมานุกูล ดร.รองเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม(บางกะปิ)เป็นประธานพิธีปลงผม

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.อ.อาชวินทร์ เศวตเศรนี พร้อมด้วย พล.อ.ชนาธิป บุนนาค  พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ พล.ต.ท.รอย อิงคโรจน์ และนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ให้เกียรติมาร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ญาติรักมิตรสหาย และ เพื่อนกลุ่มหิมาลัยกรุ๊ป มาร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญให้กับคณะที่เข้าร่วมบรรพชา อุปสมบททั้ง 25 ท่าน และจะเข้าพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ ณ วัดไทยพุทคยา ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 10 – 21 ตุลาคม 2560 นี้

การจัดโครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพระธรรม ในดินแดนกำเนิดของพระพุทธศาสนา หรือ พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล แห่งดินแดนพุทธภูมิ สถานที่เนื่องด้วยการประสูติ ตรัสรู้  ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะทำให้คณะผู้ที่บรรพชา อุปสมบท ในครั้งนี้ มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิตใจที่สงบ มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป