เมื่อครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จถวัลยราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2549 รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองอย่างสมพระเกียรติตามโบราณราชเพณีเพื่อร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อย่างพร้อมเพียงกัน

รัฐบาลสมัยนั้นได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมพร้อมกับทูลเชิญสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีของต่างประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขจาก 28 ประเทศทั่วโลกเพื่อทรงร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ครั้งนี้ด้วยในฐานแขกของรัฐบาล

ได้รับการตอบรับทั้งหมด 25 ประเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญอันยิ่งในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในงานฉลองสิริราชสมบัติครับ 60 ปี

นับเป็นภารกิจประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของข้าราชการตำรวจทุกนายที่ได้มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ข้าราชการตำรวจทุกนาย ทุกระดับชั้น ต่างร่วมกันทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังความคิดอย่างเต็มความสามารถ มีจุดหมายเดียวกันคือ เพื่อ “องค์ราชัน”ของเหล่าข้าราชการตำรวจ เรียกได้ว่า ดวงใจทุกดวงของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ได้ถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อภารกิจประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำของข้าราชการตำรวจทุกนาย ท่ามกลางสายตาของประชาชนชาวไทยที่ร่วมชื่นชมการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้

เป็นภารกิจหน้าที่เทิดไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

ภายใต้ชื่อ “ผู้พิทักษ์รักษ์ราชัน”