ที่ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการของตำรวจภูธรภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 มี คุณพึงพิศ ภูมิจิตร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 พร้อมคณะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ ผู้กำกับการในสังกัด คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 คณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1  ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ พล.ต.ท.จิรพัฒน์กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ขอบคุณในคุณงามความดีที่ได้กระทำมาตลอดชีวิตด้วยการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน ทำให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย สร้างคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประเทศชาติโดยรวม