พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป รองผู้บังคับการตำรวจคนเข้าเมือง 5 สั่งการให้ พ.ต.ท.รัฐกิตติ์ ศรีนิธิธีรโชติ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลก สั่งการให้ชุดสืบสวน บูรณาการร่วมกับกองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2  และสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ปิดล้อมตรวจค้นสถานที่ก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก  ตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศเพื่อทำงานโดยผิดกฎหมาย ตามนโยบาย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทุกรูปแบบ รองรับก่อนการประชุมเอเปค 2002  มี พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กำชับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มในการตรวจสอบคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาพำนักในราชอาณาจักร ไม่ให้เข้ามากระทำผิดกฎหมาย หรือแอบแฝงเข้ามาอยู่โดยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ จึงบูรณาการตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบการพักอาศัย การอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดอนุญาต (Overstay) การกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ และตรวจสอบลักษณะหรือพฤติการณ์ต้องห้ามมิให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง จากการตรวจสอบ พบแรงงานชาวไทยจำนวน 25 ราย และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน 21 ราย มีหนังสือเดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรประเภท แรงงาน 3 สัญชาติ ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด