ผู้การตำรวจน้ำเปิดหลักสูตรปฏิบัติการใต้น้ำรุ่น 22

ที่กองบังคับการตำรวจน้ำ พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ เป็นประธานเปิดหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ รุ่นที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2566 มี พล.ต.ต.โชคชัย นนท์ปฏิมากุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเดินเรือ(สบ6) กองบังคับการตำรวจน้ำ พ.ต.อ.ธนากร เลิศพรเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจน้ำ พ.ต.อ.วึรศักดิ์ แย้มแสง รองผู้บังคับการตำรวจน้ำ ตลอดจนครูฝึกและข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมพิธี

สำหรับหลักสูตรนักปฏิบัติการใต้น้ำ เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งของกองบังคับการตำรวจน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังพลให้มีความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษทางน้ำ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การสำรวจและค้นหาวัตถุพยานใต้น้ำ และสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ  แบ่งการฝึกเป็นภาคที่ตั้ง จำนวน 33 วัน และภาคทะเล จำนวน 15 วัน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 55 นาย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2566 รวม 48 วัน

RELATED ARTICLES