ผู้การกองตำรวจสื่อสารเยี่ยมหน่วยสงขลา

ที่ฝ่ายการสื่อสาร 7 กองตำรวจสื่อสาร (ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 71  สงขลา) พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร เดินทางมาตรวจเยี่ยม มี พ.ต.อ.คมศักดิ์ มัชฌิมวงศ์ ผู้กำกับการฝ่ายการสื่อสาร 7 กองตำรวจสื่อสาร พ.ต.ท.กำพล พรพิพัฒน์ สารวัตรศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร 71 สงขลา กองตำรวจสื่อสาร และ ข้าราชการตำรวจฝ่ายการสื่อสาร 7 กองตำรวจสื่อสาร จำนวน 17 นาย ต้อนรับ พร้อมกับเข้ารายงานผลปฎิบัติ หน้าที่ ปัญหา ขัดข้อง อุปสรรคในการปฎิบัติงานให้ทราบ พร้อมกำชับการปฎิบัติงานหน้าที่โดยให้ถือปฎิบัติตามหนังสือของหน่วย ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการออกไปปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นพื้นที่สีแดง กำกับดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีมีเรื่องสำคัญให้นำเสนอตามลำดับผู้บังคับบัญชาให้เพื่อทราบ

 

RELATED ARTICLES