ผบช.ภ.2 ผุดไอเดียเสริมความรู้ภาษาจีนให้ตำรวจและครอบครัวส่งไปเรียนฟรีถึงแดนมังกร

 

ด้วย พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชากาารตำรวจภูธรภาค 2 นำนโยบาย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ข้าราชการตํารวจ เล็งเห็นความสำคัญของภาษาจีนที่ปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบภาคตะวันออก มีคนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว และลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะคนจีนประกอบกับรัฐบาลไทยมีนโยบายฟรีวีซ่าให้คนจีนเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 30 วัน โดยที่ไม่ต้องขอวีซ่า ภาษาจีนจึงเป็นภาษาที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสื่อสารให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก อำนวยความยุติธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว มาทำงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือมาใช้ชีวิตบั้นปลาย ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย

พล.ต.ท.อิทธิพลมองว่า ลูกของตำรวจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการสนับสนุนตำรวจให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ หากมีความรู้ด้านภาษาจีนจะได้รับการคัดเลือกพิจารณาให้ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีคนจีนเป็นเจ้าของโรงงาน และได้รับเงินที่สูงขึ้นกว่าพนักงานที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาจีนส่งผลต่อขวัญ กำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตำรวจและครอบครัว ให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ ทำให้ประชาชนมีความสงบสุข ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “ความสำเร็จของงาน คือความสงบสุขของประชาชน”

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ได้กำหนดให้มีพิธีลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน ประเทศจีน ประสานความร่วมมือในการฝึกอบรมความรู้ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐานแก่ตำรวจและครอบครัว มีระยะเวลาการฝึกอบรม ช่วงที่ 1 ศึกษาทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2566) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจและครอบครัวจำนวน 136 ราย ส่วนช่วงที่ 2 เดินทางไปเรียนซัมเมอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี๊ยะเหมิน ประเทศจีน (ระหว่างวันที่ 10 – 29 กันยายน 2566) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ลูกตำรวจที่ผ่านการเรียนภาษาจีนออนไลน์  11 ราย และเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ดูแล ปกครองน้องๆ ลูกตำรวจ  5 ราย รวมทั้งหมด 16 ราย  ทุกคนบินฟรี เรียนฟรี ที่พักฟรี อาหารฟรี เดินทางฟรีทุกการเดินทาง มี พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมชมการเรียน การสอน ความเป็นอยู่ ของลูกตำรวจที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี๊ยะเหมิน ประเทศจีน  น้องๆ ลูกตำรวจได้เรียนรู้ภาษาจีนด้วยการศึกษาทางวัฒนธรรม การร้องเพลง การทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้สามารถสื่อสาร และใช้ภาษาจีนได้อย่างเข้าใจง่าย และได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานตำรวจของรัฐบาลเมืองเซี๊ยะเหมิน และมณฑลฝูเจี๊ยน ประเทศจีน แลกเปลี่ยนแนวคิดและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

ขณะเดียวกัน ได้จัดมีพิธีรับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านภาษาจีนสำหรับลูกตำรวจทั้ง 11 คน และนายตำรวจทำหน้าที่ปกครอง 5 คนที่มหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566  เลขาธิการพรรคแห่งมหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน ประเทศจีน และผู้นำของส่วนราชการในประเทศจีนหลายหน่วยงานที่ได้เข้าไปเยี่ยมชม ต่างพูดในทำนองเดียวกันว่า คนจีนที่ไปลงทุนในประเทศไทยมีความต้องการคนไทยที่มีความรู้ด้านภาษาจีนเป็นอย่างมาก โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่ดี ทำให้คนไทยมีความรู้ด้านภาษาจีนมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมด้านการลงทุน มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนการให้ความรู้ด้านภาษาจีนกับลูกตำรวจในรุ่นต่อๆไปอย่างต่อเนื่อง

RELATED ARTICLES