“ตำรวจถือเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อถึงความยุติธรรมได้”

พี่น้องคู่ฝาแฝดสาวพนักงานบริษัทเอกชน

“เพชร” ศิริประภา นิยมวงษ์

“ยุคของความกดดัน และความเครียดสูง ข่าวตำรวจไทยกราดยิงประชาชนและเด็กเกิดขึ้นจนเป็นเรื่องธรรมดา เพชรอยากให้คำว่า ตำรวจเป็นคนของประชาชน คัดกรองบุคลากรที่ฝึกจิตและวิญญาณความรักและเมตตาต่อเพื่อมนุษย์เป็นหนึ่งสิ่งที่ควรให้ความสำคัญกับวิชาชีพนี้”

 

“พลอย”ศิริประภรณ์ นิยมวงษ์

“ในปัจจุบัน ความยุติธรรมได้เลือนลางหายไป ตำรวจถือเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อถึงความยุติธรรมได้ พลอยอยากให้ทางตำรวจเน้นตัดสินความด้วยความยุติธรรมเป็นหลัก ไม่แบ่งตามฐานะทางการเงิน”

 

RELATED ARTICLES