“ต้องยอมรับภาพลักษณ์ของตำรวจในปัจจุบันติดลบลงทุกวัน”

เมย์” อรไพริน นนท์สันเทียะ  สาวหุ้นส่วนร้านอาหารเซฟโซน ปากช่อง นครราชสีมา

“ต้องยอมรับภาพลักษณ์ของตำรวจในปัจจุบันติดลบลงทุกวันจากพฤติกรรมนอกแถวของปลาเน่ากลุ่มน้อยไม่กี่คน ทำตำรวจที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่พลอยเสื่อมเสียติดร่างแหไปด้วย การจะกู้ภาพกลับให้เป็นที่เชื่อถือและศรัทธาของประชาชนถือเป็นเรื่องต้องใช้เวลา ไม่ง่าย แต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย”

RELATED ARTICLES