พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานในสังกัดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 44 ที่วัดธารโต อำเภอธารโต จัวหวัดยะลา รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบเงินบำรุงขวัญ โดยมี พ.ต.ท.กรณ์ ไชยเสือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 44

หลังจากนั้น พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ หน่วยในพื้นที่และได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ให้เพิ่มความเข้มและระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบเงินให้กับทายาทข้าราชการตำรวจที่ถูกผู้ก่อความไม่สงบลอบยิงขณะประกอบพิธีทางศาสนา ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44