ที่ลานดนตรีจิตอาสา ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาลและคณะมอบเงินบริจาค 3,400,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อใช้ในกิจการและสนันสนุนการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์(สบ6) โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์(สบ6) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค

 

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์
094 – 9654495
หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ
“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยา