คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61(หมู่ไก่ฟ้า) นำโดย นายวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พล.ต.สมบุญ เกตุอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก  ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.ส.ภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ น.ส.ปิยสิการณ์ เบญจรักมีสุข กรรมผู้จัดการ บริษัท มีสุขโฮมเพลส จำกัด ร่วมลงพื้นที่แจกอาหารในชุมชน และมอบเงินสนับสนุนโครงการครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย 120,000 บาท  บริเวณครัวพระราชทาน หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤษฏา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย แล นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ