ที่โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับผู้บังคับการถึงผู้บัญชาการที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563 รวม 179 นาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563 เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานแและรับทราบแนวทาง บทบาทขององค์กรในปัจจุบันและอนาคต แบ่งหัวข้อการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองที่มีความท้าทายเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ เรื่องความมั่นคงที่ทุกคนต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ ขณะเดียวกันก็ก็ต้องมีการวางแผนระยะยาวที่อยากให้ตำรวจทุกนายช่วยกันคิดและออกแบบว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีก 5 ปีข้างหน้าอยากให้หน้าตาเป็นอย่างไร แล้วจะเดินไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร อยากเปิดโอกาสให้ตำรวจทุกนายคิด และรวบรวมไอเดียต่าง ๆ ที่นำเสนอมาวิเคราะห์แยกแยะนำเป็นแนวทางว่าจะเดินหน้าและทำอย่างไร ข้าราชการตำรวจที่มีกว่า 2.3 แสนนายทั่วประเทศจะต้องปฏิบัติอย่างไร และบอกได้ว่าในแต่ละปีมีแผนอย่างไร เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน