ร่วมลงนามถวายพระพร แจกอาหารบรรเทาโควิด

.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 หน้าสถานีตำรวจโชคชัย โดยมี พ.ต.ท.สุรศักดิ์ กนกวิลาศ รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.มารุต แก้วประเสริฐ รอง ผกก.(สอบสวน) พ.ต.ท.ไพจิตร คำยอด รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.วันเผด็จ หงษ์ทอง รอง ผกก.จร. ดร.สุนัดดา บัวดิษฐ ประธาน กต.ตร.สน.โชคชัย คุณเมตตา ปราบสุธา กต.ตร. สน.โชคชัย และข้าราชการตำรวจ สน.โชคชัย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร นอกจากนี้ยังจัดโครงการ จิตอาสา “แจกถุงปันสุข สน.โชคชัย” ให้แก่ประชาชนผู้เดือนร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 หน้าโรงพักเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

ปรับปรุงงานด้านบริการและบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนเกิดความรวดเร็วทันเหตุการณ์ การบริการประชาชนเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop service) เจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม การบริการแต่ละฝ่ายเป็นขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนด การแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยพูดจาไพเราะ มีความกระตื้อรื้อร้น รวมทั้งการรับโทรศัพท์ตามแบบที่กำหนดไว้ ตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน ปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม มีความพร้อมทันสมัยรวมทั้งทำทางขึ้นลงรถเข็นสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพเข้าใช้บริการ ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ที่จอดรถของผู้พิการ เป็นต้น และปรับภูมิทัศน์รอบโรงพักให้สวยงาม

ช่วงเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาด เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนผู้มาใช้บริการ นำเจ้าหน้าบริษัท Ultra Medical Technology มาฉีดพ่นยา Umonium38 ที่ยอมรับทางการแพทย์และมีเอกสารยืนยันว่าสามารถทำลายเชื้อโควิด-19 ได้ มาฉีดพ่นบริเวณรอบนอกและภายในที่ทำการสถานีตำรวจ นอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และมีเจลแอลกอฮอล์ ไว้ล้างมืออีกด้วย

ส่วนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน มีพล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. จัดทำโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ให้ข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานในสังกัดนำสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นไปแจกจ่ายประชาชน

พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย รับนโยบายต่อจาก พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.น.4 จัดโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” และโครงการ “ตั้งตู้ปันสุข” แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนทั่วไปที่สน.โชคชัย ร่วมทั้งเดินเข้าชุมชนต่าง ๆนำสิ่งของแจกให้ชาวบ้านด้วย

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.น.4 เป็นประธานให้ พ.ต.อ.พรทวี สมวงค์ ผกก.สน.โชคชัย ร่วมกับ กต.ตร.สน.โชคชัย ร่วมแจกข้าวสารอาหารแห้ง และจัดซุ้มเลี้ยงอาหารต่างๆ แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อเลี้ยงขอบคุณ

“งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม จะต้องบูรณาการทำงานเป็นทีม มีฝ่ายป้องกันและปราบปรามเป็นหน่วยงานหลัก มุ่งไปที่การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเหตุเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่นวิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ตามท้องถนน บ้านเรือน ต้องการให้ทุกบ้าน ห้างร้าน บริษัทติดกล้องวงจรปิดเมื่อมีเหตุร้ายเป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้ติดตามจับกุมคนร้ายได้ ส่วนคดีฉ้อโกงต่างๆ ผมก็ให้ความสำคัญควบคู่กันไปด้วย พ.ต.อ.พรชัยว่า

ผกก.สน.โชคชัยอธิบายเพิ่มว่า ปัญหายาเสพติดต้องแบ่งเป็น 2 ส่วน เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างเด็ดขาด และเมื่อจับกุมผู้เสพได้ต้องขยายผลไปถึงผู้จำหน่ายเพื่อปราบปรามให้หมดสิ้นไป งานสืบสวนสอบสวนเมื่อเกิดเหตุต้องติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ ส่วนงานจราจรเจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วนและช่วยเหลือผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนที่เดือนร้อน

RELATED ARTICLES