หัวใจการบริการคือประชาชน

...อชิรวิทย์ ทองจันดี ผกก.สน.แสมดำ พัฒนาสถานีตำรวจให้มีความสง่างาม มu มาตรฐานสากล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ปรับปรุงการบริการ ห้อง One Stop Service” เจ้าหน้าที่มีความเป็นธรรม การบริการแต่ละฝ่ายเป็นขั้นตอนและระยะเวลาตามที่กำหนด การแต่งเครื่องแบบเรียบร้อยพูดจาไพเราะ มีความกระตื้อรื้อร้น รวมทั้งการรับโทรศัพท์ตามแบบที่กำหนดไว้ ตอบคำถามและชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน กำชับและเน้นย้ำให้ตำรวจทุกนาย เฝ้าระวังป้องกันสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่ พบปะประชาชน ดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง คัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมทั้งจัดทำมุมพักผ่อน ดื่มกาแฟสด น้ำดื่มฟรี สำหรับประขาชนที่มาติดต่อราชการ สน.แสมดำ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายระหว่างรอให้บริการของเจ้าหน้าที่

ปรับปรุงโรงพักและภูมิ​ทัศน์​ โดยรอบ ติดตั้งภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่หน้าอาคารสถานีตำรวจ ปรับเปลี่ยนป้ายทางเข้าโรงพักให้ดูสง่างาม ทดแทนป้ายเก่าที่ชำรุด ติดตั้งเสารั้วรอบเสาธง ทาสีเสาธงใหม่ให้ดูเป็นสง่าพร้อมใช้ปฏิบัติงาน จัดระเบียบการเดินรถตีเส้นทางเข้าออก อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ จัดระเบียบที่จอดรถให้ประชาชน ข้าราชการตำรวจ และผู้มาติดต่อราชการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งนำตำรวจ สน.แสมดำ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิ​ทัศน์​

เปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ เพื่อรองรับผู้บังคับบัญชาที่มาตรวจงาน ปรับปรุงห้อง ศปก.สน.แสมดำ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย พร้อมปฏิบัติงานในการร่วมประชุมคอนเฟอร์เรนซ์จากทุกภาคส่วน ปรับปรุงและติดตั้งกล้อง วงจรปิด ครอบคลุมพื้นที่ และ อาคารบ้านพักตำรวจ เพื่อตรวจสอบและเพิ่มความปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ  ปรับปรุงเสริมสร้าง ศาลพระภูมิ ศาลตายาย  พระสยามเทวาธิราช เพื่อให้ตำรวจและประชาชนกราบสักการะ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระ บวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ สน.แสมดำ มี พล...พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น. 9 ประธานในพิธี

หัวใจของการบริการคือประชาชนอยู่ที่ไหนก็ต้องทำ ขอบคุณ  คณะ กต.ตร.สน.แสมดำ  คณะที่ปรึกษา ผู้กองเงาะ กลุ่มเพื่อนพงษ์  เพื่อนชิ ผู้ใหญ่ใจดี  และ กำลังสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเจ้าหน้าตำรวจ สน.แสมดำทุกคนที่ช่วยกันปรับปรุง สามัคคีคือพลัง ทุกคน ทุกตำแหน่ง สามารถทำงานได้ทุกหน้าที่ในโรงพักได้หมด แม้กระทั่งเป็นพนักงานทำความสะอาด แม่บ้านหายเหนื่อยไปเยอะ ทุกคนช่วยกัน เพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ

เจ้าตัวยังยกเอาคำกล่าวส่วนหนึ่งของ พล...สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ที่ว่า อยู่ที่ไหนขอให้ตั้งไจทำงานอย่างมืออาชีพ อย่าได้ท้อถอยเป็นที่พึ่งพาของประชาชนจนเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย จะเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดในระยะยาวผลงานและความดีที่ทำสะสมไว้จะส่งผลเองตำรวจต้องมียี่ห้อของตัว

ผมเมื่อได้รับบทบาทหน้าที่แล้ว ต้องทำให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไหร่ตื่นก่อนกลับหลัง ตรวจสอบ ตรวจตรา เยี่ยมเยียน แก้ไขปัญหา ครบชุด ชีวิต คือ การเดินทาง  ทุกตำแหน่งไม่อยู่กับเราไปตลอด พ.ต.อ.อชิรวิทย์กล่าว

ผกก.ชิเผยอีกว่า จะอบรมชี้แจงการปฏิบัติข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจฝ่ายต่าง ๆ งานสายตรวจถือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การปล่อยแถวและร้องเพลงชาติ ทำให้ได้พูดคุย อบรมให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่สายตรวจเกิดความฮึกเหิม มั่นใจ รู้หลัก  เข้าใจในหน้าที่ของตนเอง ในฐานะผู้บังคับหน่วย พร้อมที่จะSupport ทุกเรื่อง ช่วงเทศกาลมีวันหยุดยาวจะร่วมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.แสมดำ และอาสาสมัครตำรวจแสมดำ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอบายมุข เช่นช่วงเทศกาลคริสมาสต์ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลตรุษจีน เป็นต้นจัดโครงการฝากบ้าน ร่วมทั้งตั้งจุดตรวจโควิด นอกจากนี้ยังนำคณะทูตกัมพูชาลงเยี่ยมเยียนแรงงานกัมพูชาในพื้นที่ สน.แสมดำ

ผกก.สน.แสมดำกล่าวต่ออีกว่า วิถีชาวบ้านมีส่วนช่วยป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ แดดร่มลมตกช่วงเย็นเมื่อไหร่ต้องนัดพูดคุยกับผู้นำชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ บุคคลเฝ้าระวังในพื้นที่ อีกทั้งยังกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน ผู้นำชุมชนเป็นขุมกำลังสำคัญ ในการช่วยดูแลคนในพื้นที่   สน.แสมดำ เป็นพื้นที่กึ่งภูธรนครบาล  การพบปะหารือกับผู้นำชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบูรณาการกำลังจิตอาสาในการป้องกันปราบปราม ถือเป็นการเพิ่มสายตรวจไปในตัว และ ยังเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่  นอกจากนี้ยังร่วมกับกต.ตร.สน.แสมดำนำสิ่งของไปมอบให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ อีกทั้งยังไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  มอบวีลแชร์ แพมเพิส หน้ากากอนามัย ข้าวสาร และ สิ่งของจำเป็นอื่น ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวบ้าน ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

หลังจากทำบ้าน(โรงพัก)เสร็จแล้ว ก็อยากมาดูความเป็นอยู่ของลูกน้องบ้าง ร่วมกับ กต.ตร.แสมดำ ตรวจเยี่ยม ลูกน้องและครอบครัว ที่แฟลตตำรวจ รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ นำของฝากเล็ก ๆ น้อยๆ ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่  มีไม่มากครับ แต่ตั้งใจมามอบให้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ สน.แสมดำ จัดทำซุ้มล้างและทำความสะอาดปืน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.แสมดำ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้จักอาวุธปืนและการถอดประกอบปืนเอง อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่กันในการทำงาน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ตำรวจ สน.แสมดำ ทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อ สุขภาพและสวัสดิการเป็นเรื่องสำคัญ จัดทำประกันสุขภาพให้แก่ตำรวจทุกนาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจหนุ่มทิ้งท้าย

RELATED ARTICLES