บก.น.1 จัดประชุมทำความเข้าใจข้อกฎหมายในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว

ที่ห้อง URBINO ROOM ชั้น 5 โรงแรม เดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร  กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมจัดการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ข้อกฎหมาย ตามคำสั่งการประกาศ ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ในพื้นที่นำร่อง ด้านการท่องเที่ยว (SHA) พื้นที่รับผิดชอบ มี พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานหารือ พร้อมด้วย พล.ต.ต.จักรภพ สุคนธราช ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 พ.ต.อ.ชัยพล เอกกุล รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ผู้กำกับการทุกสถานี รองผู้บังคับการป้องกันปราบปรามทุกโรงพักในสังกัดนครบาล 1  รวมทั้ง นายเอกชัย ชัยเดช นักวิชาการ  กรมอนามัย  นางจิรพรรณ พรหมลิขิตชัย นักวิชาการ  กรมอนามัย  นายวาน อุทัยศรี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม เขตดินแดง และตัวแทน สำนักงานเขตทุกเขตในพื้นที่ เจ้าของหรือตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหาร และสถานบริการที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้สืบเนื่องจากในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31/2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  มีคำสั่ง กำหนดให้กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว(SHA) และมีการกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเพิ่มเติม คณะกรรมการ ฯ จึงเห็นชอบให้มีมาตรการผ่อนคลายสถานที่ให้สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลโดยเคร่งครัด รวมทั้งต้องมีมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร

ดังนั้น กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ได้ร่วมกับภาคีจัดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการร้านอาหารในการเปิดให้บริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน พร้อมกับให้ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ทางเว็บไซต์  thailandsha.com รวมทั้งเคร่งครัดช่วงเวลาการให้บริการให้อยู่ภายในเวลา 21.00 น.ตามที่กำหนด

RELATED ARTICLES