ผบช.ภ.6 มอบโล่รางวัลปฏิบัติงานดีเด่นช่วงสงกรานต์

ที่ห้องประชุม โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 เป็นประธานในการประชุมบริหารหน่วยในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 ประจำเดือน เมษายน 2565 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยที่มีผลการปฏิบัติด้านการลดอุบัติเหตุทางถนน และบังคับใช้กฎหมายดีเด่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ .2565 และมอบใบประกาศเกียรติคุณชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มี พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต.สุรชาติ จึงดำรงกิจ รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจปฏิบัติราชการตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6  พล.ต.ต.อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6  พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6  พร้อมผู้บังคับการ -รองผู้บังคับการในสังกัด หัวหน้าสถานีตำรวจ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 6 หรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

RELATED ARTICLES