ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำปัจจัยที่ได้จากแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญในงานศพคุ ด.ต.ไสว หักพาล บิดา เข้าสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสิงหนคร(ส่วนหน้า) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ส่วนหนึ่งจะนำไปสร้างอาคารไตเทียม ขนาด 12 เตียงที่จะเริ่มก่อสร้างปี 2566-2567 เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงยาก ห่างไกลจากถนนสายหลักและยกระดับการบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง เพราะเดิมโรงพยาบาลสิงหนคร เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เปิดบริการเมื่อปี 2538 ตลอดเวลาที่ผ่านมาชาวอำเภอสิงหนครประสบปัญหาในการเข้ารับบริการ เนื่องจาก อยู่ห่างไกลจากถนนสายหลัก ประชาชนเดินทางไม่สะดวก ยากในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยวิกฤตเฉียบพลัน ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลสงขลาแทน