ผู้หญิงมีเสรี-อิสรภาพทางความคิดไม่ใช่แค่ดูแลบ้าน

“ไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้อย่างถาวร ไม่ว่าจะสุข หรือ ทุกข์...

ก้าวผ่านปัญหาอย่างมีสติ สร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่ง

“ทำทุกๆวันให้ดีที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง” นี่เป็นคติประจำใจของสาวสวยและเก่ง อย่าง...

ยุคสมัยเปลี่ยน ผู้หญิงเป็นได้ทั้งผู้น้ำ-ผู้ตามที่ดี

“บุคคลต้นแบบ ที่เป็นแบบอย่างในการทำงาน...

แก้ไขปัญหาได้เมื่อเผชิญกับปัญหา

เมื่อครั้งยังเด็กของใครหลายคน ผู้ใหญ่หรือครูที่สอนมักจะถามว่า “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” หลายคนก็จะมีอาชีพในฝันตอนเยาว์วัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ...

สิ่งที่จะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนสวยได้ มาจากการที่รู้จักรักตัวเอง 

นิสิตชั้นปี 1 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

ผู้หญิงมีสิทธิ์เป็นหัวหน้าครอบครัวและผู้นำได้

“เราเป็นฟันเฟืองเล็กๆส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในแต่ละวันให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้รับรู้ผ่านทางรายการ แม้ทุกวันการทำงานของเราจะเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันคือ ข่าว...

รูปร่างหน้าตาแค่ส่วนประกอบภายนอก

“หากเรามีเป้าหมายในการทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชนเป็นที่ตั้ง ความสำเร็จก็จะมาหาเราเอง การทำหน้าที่ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย...

“อยากให้ประเทศไทยพัฒนาโดยที่คนในสังคมลดความเห็นแก่ตัว”

  มือกฎหมายสาวคนเก่งของฝ่ายกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...

“เดินเล่นการเมืองเต็มตัว เริ่มแรกก็มีหวั่นใจ”

  นักการเมืองท้องถิ่นหญิงคนเก่งที่เจริญรอยตามผู้พ่อ วิชฎา ทองเพชร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลูกสาวกำนันชี-ส.อ.วิรัช...

เรื่องฮอตยอดนิยม
เรื่องฮอตยอดนิยม