ผู้หญิงต้องฉลาดวางตัว วางแผนการใช้ชีวิต

วัยเด็กของใครหลายคน หรือทุกคน มักถูกผู้ใหญ่รวมถึงครูประจำชั้นถามว่า โตขึ้นอยากจะเป็นอะไร...

มองโลกในแง่ดี มีทัศนคติใช้ชีวิตที่ดี

“การเป็นอาจารย์สอนหนังสือนั้น เป็นอาชีพที่เปิดกว้างต่อการแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ได้ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนคณาจารย์...

เก่งทั้งในบ้านและนอกบ้าน จัดการแก้ปัญหา ดูแลตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

“บางทีงานที่ใช่อาจจะไม่ใช่งานที่ชอบ และงานที่ชอบอาจจะไม่ใช่งานที่ใช่ ที่พูดแบบนี้หมายถึงว่า บางคนตั้งใจใฝ่ฝันเอาไว้ตั้งแต่เด็กว่า...

ตั้งเป้าหมายชีวิตระยะสั้น ไต่ระดับแบบขั้นบันได

เชื่อว่าอาชีพ “พิธีกร” ที่จัดรายการผ่านหน้าจอทีวี น่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพใฝ่ฝันของใครหลายคนในยุคสมัยนี้...

ผู้หญิงมีเสรี-อิสรภาพทางความคิดไม่ใช่แค่ดูแลบ้าน

“ไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้อย่างถาวร ไม่ว่าจะสุข หรือ ทุกข์...

ก้าวผ่านปัญหาอย่างมีสติ สร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่ง

“ทำทุกๆวันให้ดีที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง” นี่เป็นคติประจำใจของสาวสวยและเก่ง อย่าง...

ยุคสมัยเปลี่ยน ผู้หญิงเป็นได้ทั้งผู้น้ำ-ผู้ตามที่ดี

“บุคคลต้นแบบ ที่เป็นแบบอย่างในการทำงาน...

แก้ไขปัญหาได้เมื่อเผชิญกับปัญหา

เมื่อครั้งยังเด็กของใครหลายคน ผู้ใหญ่หรือครูที่สอนมักจะถามว่า “โตขึ้นอยากเป็นอะไร” หลายคนก็จะมีอาชีพในฝันตอนเยาว์วัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ...

สิ่งที่จะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนสวยได้ มาจากการที่รู้จักรักตัวเอง 

นิสิตชั้นปี 1 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

ผู้หญิงมีสิทธิ์เป็นหัวหน้าครอบครัวและผู้นำได้

“เราเป็นฟันเฟืองเล็กๆส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในแต่ละวันให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้รับรู้ผ่านทางรายการ แม้ทุกวันการทำงานของเราจะเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันคือ ข่าว...

เรื่องฮอตยอดนิยม
เรื่องฮอตยอดนิยม