เห็นคุณค่าในตัวเอง พึ่งพาตัวเองได้ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ พัฒนาในทางที่ดี

“เป้าหมาย หรือความสำเร็จในชีวิตคือ ความสุข  ความสำเร็จจริง ๆของชีวิตสำหรับพลอย เป้าหมายของพลอยคือทำในสิ่งที่รักและสิ่งที่รับผิดชอบในแต่ละวันให้ดีที่สุดหากถามว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วหรือยัง สำหรับพลอยแล้วไม่มีตายตัวว่าต้องมีบ้าน...

อย่าหยุดโหยหาแรงบันดาลใจ

    “โอกาสมันมักวนมาหาเราอยู่เสมอ วันนี้พลาดพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ได้ในทุกวัน อย่าไปเสียดายความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีต...

ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด เก่งโดยไม่ต้องยิ่งใหญ่ได้

สถานการณ์ปัจจุบันคนไทยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจฝ่าฟันวิกฤติการแพร่ระบาดไวรัสร้ายโควิด-19 ขอแนะนำ สาวสวยและเก่ง...

ผู้หญิงแสดงออกทางความคิดได้เสรี-ยอมรับมากขึ้น

  สาวสวยและเก่งแห่งแดนที่ราบสูงเมืองร้อยเอ็ด ผศ.อนงค์นาฏ นุศาสตร์เลิศ หรือ อาจารย์ ป.ปลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ...

ผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเอง-จิตใจดี

ปลัดสาวยิ้มเก่ง อัธยาศัยดี “แวนด้า” นันทกานต์...

รู้จักใช้ชีวิต ไม่หยุดที่จะเรียนรู้

ยุคสมัยใหม่ที่เด็กเติบโตมาก็มีจอทีวีให้ดู ทั้งข่าวสาร สาระ ความบันเทิง...

ผู้หญิงที่ควบคุมอารมณ์ได้เก่งจะใช้สติคิดแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้

“อาชีพปลัดอำเภอเป็นอาชีพที่หนิงใฝ่ฝันอยากจะทำ แม้ว่างานจะหนัก เพราะงานปลัดอำเภอเป็นงานที่ประสานสิบทิศ น้ำไม่ไหล...

ความสำเร็จเกิดได้ต้องขยัน-อดทน

แอร์สาวการบินไทยชั้นบิสซิเนส “ฝ้าย”...

ผู้หญิงต้องฉลาดวางตัว วางแผนการใช้ชีวิต

วัยเด็กของใครหลายคน หรือทุกคน มักถูกผู้ใหญ่รวมถึงครูประจำชั้นถามว่า โตขึ้นอยากจะเป็นอะไร...

มองโลกในแง่ดี มีทัศนคติใช้ชีวิตที่ดี

“การเป็นอาจารย์สอนหนังสือนั้น เป็นอาชีพที่เปิดกว้างต่อการแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ได้ทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนคณาจารย์...