ปมร้อนนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

เกิดกระแสดราม่ากันยกใหญ่

กรณีโรงเรียนนายร้อยตำรวจงดรับ “นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง” ปิดโอกาสนักเรียนหญิงที่ใฝ่ในจะก้าวติดดาวบนบ่า

เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

หลังจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจผลิตนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงรุ่น 1 รุ่นเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของรั้วสามพรานที่ก่อตั้งมายาวนาน 107 ปี

เทียบเท่านักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 66

ประเดิมเส้นทางชีวิตกว่า 70 คนผ่านการขัดเกลาฝึกฝนอย่างหนักระหว่างอยู่ในรั้วสามพรานไม่ต่างนายร้อยตำรวจชาย

สารพัดหลักสูตรที่เข้มข้นทั้งด้านจิตใจและร่างกายตลอดระยะเวลา 4 ปี เริ่มตั้งแต่เข้าสู่ภาควิชาการ การฝึกยุทธวิธีของตำรวจ  ฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว การยิงปืน การปราบปราม การก่อความไม่สงบ ฝึกโดดร่ม ไปจนถึงฝึกงานที่โรงพักสัมผัสประสบการณ์ของงานสอบสวน การป้องกันปราบปราม รวมทั้งงานสืบสวน

ก่อนจบบทบาทลงในปีการศึกษา 2562 ที่ถือว่า นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิงเทียบเท่านายร้อยตำรวจรุ่น 75 จะเป็นรุ่นสุดท้าย

กรณีที่เกิดขึ้น โรงเรียนนายร้อยตำรวจแจงเหตุผลว่า เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2562 สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (เหล่าตำรวจ) จำนวน 280 อัตรา

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหาร 2 ปี ก่อนเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยตำรวจในลักษณะเช่นเดียวกับเหล่าทัพอื่น

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการเรียน การสอน การฝึก การปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

มีความมุ่งมั่นในการเป็น ทหาร – ตำรวจที่ดีอย่างแท้จริง

พื่อให้มีคุณสมบัติของการเป็น ผู้นำหน่วย เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ต่อไป

จากการปรับปรุงหลักสูตรที่เกิดขึ้น ทำให้การรับสมัครและการสอบ คัดเลือกบุคคลภายนอก (ชาย – หญิง) และข้าราชการตำรวจ (ชาย – หญิง) จากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จะเข้าศึกษาโดยตรงในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนั้น

ต้องชะลอการเปิดรับสมัครออกไปก่อนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ก็มิได้ส่งผลต่อการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานสอบสวนทั้งชาย – หญิง เพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานสอบสวนได้หลายทาง จากผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว ยังคงมีการรับสมัครจากบุคคลภายนอกอีกด้วย

โดยเฉพาะการรับบุคคลภายนอก (ชาย – หญิง) และข้าราชการตำรวจ (ชาย – หญิง) จากผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน อยู่ตามกรอบแผนกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการตำรวจตามปกติ

เป็นข้อเท็จจริงถึงเหตุผลที่ทำไมโรงเรียนนายร้อยตำรวจต้องชะลอเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก (ชาย – หญิง) และข้าราชการตำรวจ (ชาย – หญิง) จากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จะเข้าศึกษาโดยตรงในโรงเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา 2562

รับรู้ทำความเข้าใจให้ตรงกัน

ไม่ใช่ยุบ หรือยกเลิก แค่ชะลอไว้ก่อนเท่านั้น

         

         

RELATED ARTICLES