ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเผยแพร่ “พระเกียรติภูมิ” ของพระองค์ท่าน

มี พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ (สบ 9) ตร. เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิด และ พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บังคับการกองสารนิเทศ กล่าวรายงาน ณ  พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

รับพระราชทานคู่มือการฝึกว่าด้วยแบบฝึกท่ากระบี่ และการปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล คู่มือการฝึกว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า คู่มือว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ และคู่มือการฝึกว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนสั้นไมโครทาโวร์ อาวุธปืนเล็กสั้น เอ็ม 4 เอ ในงานราชวัลลภ ประจำปี 2560

ต่อมา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

รวมทั้งพระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ขณะนั้น) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย วังปารุสกวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาล

และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ขณะนั้น) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ค่ายพระรามหก (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานและเพื่อประโยชน์ในทางราชการของกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้พระราชทานตัวอย่าง สีผ้าพระราชทาน (สนว.01) ไว้ใช้เป็นเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจ

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจในวโรกาสดังกล่าวมาประดิษฐสถานที่ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พร้อมพิมพ์เผยแพร่ในวารสารโรงพักเพื่อประชาชน เผยแพร่เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่ทางจออิเล็กทรอนิกส์หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ พระตำหนักจิตรลดา พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แบบถาวร

เปิดให้ข้าราชการตำรวจ และประชาชนทั่วไปชื่นชมพระบารมี ตั้งแต่เวลา 10.00 น.จนถึงเวลา 16.00 น. เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเหล่าข้าราชการตำรวจ และพสกนิกรชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้