พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมคณะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการในสังกัดนครบาล และคณะแม่บ้านตำรวจนครบาล นำโดย คุณสุดาพร วงษ์ปิ่น ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล ร่วมพิธีอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศกองทัพบก ช่อง 5 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

ภาพ/ทีมงานประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล