ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 5 ชั้น 2 เขตดินแดง พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อม พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตรา พ.ต.อ.ยรรยง สันติปรีชาวัฒน์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 พ.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้กำกับการในสังกัดนครบาล 2 คุณวนิดา แก้ววิเศษโฮง ผู้แทน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม กต.ตร.สัญจรตำรวจนครบาล 2 มี คุณสรัลรัศมิ์ เตชะจิระสิน ประธานอนุกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการ กต.ตร.พบประชาชน และความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับข้าราชการตำรวจเพื่อรับการประเมินผลงานนำไปสู่การมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการประเมินผล กองบัญชาการตำรวจนครบาลต่อไป