พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัย ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โอกาสนี้ยังได้ขอบคุณและกำลังใจแก่ตำรวจตระเวนชายแดน และหน่วยอื่นที่ช่วยระดมสรรพกำลังเข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านในพื้นที่อย่างหนัก
โดยมี พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ สกุลพานิช รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 พ.ต.ท.กวีพงษ์ ชลการ รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22 พ.ต.ท.หญิงดรุณี มีสวัสดิ์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 222 พ.ต.ท.รวิภาส ศรีสุข นายตำรวจโครงการฯ พ.ต.ท.รัชพงศ์ จันทะชิด ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 223 พ.ต.ท.ศรีวิรัตน์ โพยนอก สารวัตรแผนงบประมาณกองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่ 22 พร้อมกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กำลังชุดตรวจสอบและเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิด กำลังชุดพิเศษ นำเรือท้องแบน 4 ลำ อุปกรณ์ตรวจค้นวัตถุระเบิด และอื่นๆ อำนวยความเรียบร้อยตลอดภารกิจของผู้นำประเทศ