พ.ต.อ.หญิง พญ. นันทิยา สุจิรัตนวิมล นายแพทย์ (สบ5) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเย็บผ้าปิดปากของนักศึกษาพยาบาล​ตำรวจ​ชั้นปี​ที่​ 3​ วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​ เพื่อนำไปมอบแด่ผู้สูงอายุชุมชนวัดชัยมงคล ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ​ “สูงวัย วัดชัย รู้ภัย COVID-19”  เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาฝึกปฏิบัติ​การพยาบาลผู้สูงอา ยุของภาควิชา​การพยา​บาล​อายุร​ศาสตร์​ กลุ่ม​งาน​อาจารย์​ วิทยาลัย​พยาบาล​ตำรวจ​ โรงพยาบาล​ตำรวจ​