ที่อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตประชาชื่น กรุงเทพมหานคร ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment :PPE) จำนวน 100 ชุด ให้แก่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในโอกาสเดียวกันยังได้เยี่ยมชมการทำงานตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อีกด้วย