ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วย คุณกาญจนา หิรัญบูรณะ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ  คุณสุขุมาล ชิงดวง เลขานุการ คุณปิยาพัชร สุบรรณ ณ อยุธยา นำคณะแม่บ้านตำรวจเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 918 ชุด ให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัด โดยมี พล.ต.ต.นพพล ชาติวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 พ.ต.อ.โชคชัย ชูแสง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 นำข้าราชการตำรวจ และแม่บ้านตำรวจรับมอบ

หลังจากนั้นคณะแม่บ้านตำรวจได้เดินทางไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค   909 ชุด โดยมี พ.ต.อ วิศาลพงศ์ สร้อยกุลบดี ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31  ข้าราชการตำรวจ และแม่บ้านตำรวจ ร่วมรับมอบ ก่อนได้เดินทางไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จังหวัดพะเยา มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค 1,052 ชุด โดยมี พ.ต.อ.วชิระ พยาน้อย ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และคณะรับมอบ สุดท้ายเดินทางไปกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค  955 ชุด มี พ.ต.อ.อภิชาต รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 และคณะรับมอบ