ที่่โรงแรม แคนทารี่ อำเภอเมืองนครราชสีมา พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งปฐมนิเทศและแนะนำแนวทางให้แก่ผู้เข้าอบรม“โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนโดยใช้เทคโนโลยีของข้าราชการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายสืบสวน ระดับสารวัตรขึ้นไปจากทั่วประเทศ 130 นาย และผู้สังเกตการณ์ระดับสารวัตรในพื้นที่ภาค 3 จำนวน 20 นาย มี พ.ต.อ.ชลาสินธุ์ ชลาลัย รองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 3 พ.ต.อ.จริศักดิ์ แสนบัว ผู้กำกับการ (กลุ่มงานสอบสวน) กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 3 พ.ต.อ.ต่อวงศ์ พิทักษ์โกศล ผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 3 พ.ต.ท.กิตติ เกิดขันหมาก รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พ.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ เพชรสุวรรณ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 รายงานความเรียบร้อย